ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2016 gün 2508 sayılı kararıyla onaylanan, “Çubuk Merkez Yedi Mahalle Revizyon İmar Planının 5. genel etabı Barbaros Mahallesi 2. Etabına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” Başkanlığımız ilan panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 529455) www.ilan.gov.tr