16-01-2016-T.C. ANKARA BATI 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN-BASIN 224737

0
63

Mahkememizin 31/12/2015 tarih ve 2015/336 Esas 2015/358 Karar sayılı ilamı ile Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Tekke Mah./Köy, Cilt No:73, Hane No:57, BSN:92’de nüfusa kayıtlı, 14515166076 TC kimlik numaralı, Hakkı ve Fitnet’den olma, 12/04/1977 doğumlu Zeynel Oğuzman’ın isminin “ZEYNEP” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve nüfus kayıtlarına bu şekilde tesciline karar verilmiştir.
İlan olunur. 31/12/2015