16-01-2016-GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-BASIN 225150)

0
188

27.03.2009 tarihli acentelik sözleşmesi ve Beyoğlu 17. Noterliği’nden 27.03.2009 tarih, 5445 sayılı Umumi Vekaletname ile Şirketimizin Ankara Acenteliğini ifaya yetkili Rubin Sigorta Ara. Hiz. Ltd.Şti’nin bu sıfat ve yetkisinin acentenin isteği üzerine tek taraflı olarak Beyoğlu 17. Noterliği’nden tasdikli 02.12.2015 tarih. 18689 sayılı azilname ile geri alındığı sözleşmenin ise feshedildiği ilan olunur.