ESAS NO : 2015/423 Esas
KARAR NO : 2015/519
Davacı Keziban Irmak tarafından, davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan isim tashihi davasının verilen 09.12.2015 tarih ve 2015/423-2015/519 E-K sayılı ilam gereğince;
Davanın kabulü ile. Yozgat ili. Aydıncık/Yozgat ilçesi, Kazankaya köyü, Cilt no:68, Hane no:91, 49 BSN ile nüfus silicine kayıtlı Ramazan ve Sultan’dan olma, 05/01/1992 doğumlu. 34045692586 T.C. kimlik nolu davacı Keziban Irmak’ın nüfus sicilinde yazılı bulunan Keziban adının iptali ile Asel olarak düzeltilmesine, karar verildiği ilan olunur. 12/01/2016