CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Dünyada hiper enflasyonun bittiği bir dönemde tek haneli enflasyonu bir başarı olarak sunmak fiyat istikrarına ilişkin 15 senelik kronik hezimetin üstünü örtme çabasına işaret etmektedir.

Türkiye enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı konusunda dünyadaki en başarısız ülkelerden biridir” dedi.
Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası’nın kendi koyduğu enflasyon hedeflerini yıllardan beridir tutturamadığını belirterek, hedeflerin üstünde çıkan enflasyonun, Merkez Bankası Başkanı açısından “ferdi bir başarısızlığa”, Türkiye açısından ise artan yoksulluğa ve gelir adaletsizliğine işaret ettiğini kaydetti.
Halkın geniş kesimleri için yüksek enflasyonun yaşam standartlarında düşüş ve gelirlerinde erime demek olduğunu ifade eden Erdoğdu, “Türkiye enflasyon verisi mevcut ülkeler içinde ve 2016 yılı itibariyle dünyada en yüksek enflasyona sahip 18. ülkedir. Bu ülkelerden sadece Güney Sudan, Surinam ve Angola’da enflasyon yüzde 20’den fazladır. Merkez Bankası’nın nihai rakamlarından hareket edecek ve 2016 enflasyon oranını yüzde 8,5 olarak kabul edecek olursak Türkiye listede 16. sıraya yükselmektedir. Diğer bir deyişle, tek haneli enflasyonu bir başarı hikayesi olarak göstermeye çalışmak Türkiye’nin dünyadaki konumu dikkate alındığında bir göz bağcılığı denemesi olarak görülmelidir” dedi.
Erdoğdu, 2006’dan beridir ortalama enflasyonun yüzde 8,5 olduğunu, bu oranın yaklaşık her 8 yılda fiyatların iki katına çıkması anlamına geldiğini belirterek, “Diğer bir deyişle, 2010’da fiyatı 1 TL olan bir malın fiyatı yaklaşık 2 TL olmuştur ya da her 100 TL’lik banknot değerinin yarısını yitirmiştir” dedi.
Türkiye’deki enflasyon oranlarının diğer ülkelerden çarpıcı seviyede yüksek olduğunu kaydeden Erdoğdu, şöyle devam etti:
“Örneğin, 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye’deki enflasyon dünya ortalamasından 4,8 kat daha yüksek değerler almıştır. Bu bağlamda daha da şok edici olan şu olgulara dikkat çekmek gerekmektedir: Türkiye’deki enflasyon oranı 2015 yılında düşük gelirli ülkelerden bile yüzde 50 daha yüksek bir değer almıştır. 2016’da ise ülkemizdeki enflasyon oranı yüksek gelirli ülkelerden 19,4 kat daha yüksektir. Aynı yıl, Türkiye’nin içinde bulunduğu üst orta gelirli ülkelere nazaran Türkiye’deki enflasyon oranı yaklaşık 4 kat daha yüksektir.
Dolayısıyla, dünyada hiper enflasyonun bittiği bir dönemde ‘tek haneli enflasyonu’ bir başarı olarak sunmak fiyat istikrarına ilişkin 15 senelik kronik hezimetin üstünü örtme çabasına işaret etmektedir. Türkiye enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı konusunda dünyadaki en başarısız ülkelerden biridir.

Fiyat istikrarının sağlanamaması ülke ekonomisini mali krizlere karşı savunmasız bırakmakta ve yapısal sarsıntılara zemin hazırlamaktadır.”