Bugünün siyaset adamları 5 ayda hükümet kurmayı başaramayıp yeniden seçime gitmek zorunda kaldılar. Oysa 29 Ekim 1923’de Meclis saat 20.30’da Anayasa’da değişiklik yapıp rejimin Cumhuriyet olduğunu ilan etmiş, saat 20.45’i gösterirken de Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı Cumhurbaşkanı seçmişti.
Ve ilginç bir not daha: Gazi Mustafa Kemal Paşa, Cumhurbaşkanı olarak hemen İsmet Paşa’yı hükümeti kurmakla görevlendirmiş ve İsmet Paşa da hiç oyalanmadan 30 Ekim’de hükümeti kurmuştu.
++
Gelin 29 Ekim 1923 Meclisi’ne gidelim ve yaşananlara biraz daha yakından bakalım:
O tarihte Meclis’te toplam 287 milletvekili vardı. Bunlardan 158’in oylarıyla Cumhuriyet ilan edildi ve Gazi Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı seçildi. Muhalif kanattaki 129 milletvekili ya Meclis’e gelmedi ya da gelip oylamalara katılmadı.
Gazi Mustafa Kemal Paşa, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra teşekkür için kürsüye geldi, “Milletin teveccühünü daima noktayı istinat telakki ederek hep beraber ileriye gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır” diye konuştu.
Salon “Allah muvaffak etsin”, “İnşallah” sesleri arasında alkışlarla inlerken Meclisi yöneten Başkan, “Efendim, yarın öğleden sonra saat 1.5’ta içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum” dedi. Bu sırada milletvekillerinden biri yerinden fırladı, “Bir dua yapılsın” diye bağırdı.
Diğer milletvekilleri de bu çağrıya katıldı:
“Evet, bir dua yapılsın…”
Karahisar Mebusu Kamil Efendi kürsüye çıktı ve tutanaklara göre “bir dua kıraat edildi.”
Toplantı bittiğinde saat 21.00’i gösteriyordu.
++
Meclis’teki oylama sonucunu merakla bekleyenlerden biri de Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın eşi Latife Hanım’dı.
Latife Hanım’ın merakını, Paşa’nın muhafızlarından İsmail Hakkı Bey giderdi.
Cumhurbaşkanlığı oylaması biter bitmez Meclis’ten telefonla Köşk’ü arayan İsmail Hakkı Bey, Latife Hanım’a müjdeyi verdi:
“Paşamız reisicumhur seçilmişlerdir…”