T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2016/3569 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Ankara İli, Sincan İlçesi, Temelli Mahallesi 330 Ada, 2 Parsel 620,00 m² yüzölçümlü arsanın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Açık Adresi:Ankara İli, Sincan İlçesi, Temelli(Temelli-Hürriyet) Mahallesi, 330 Ada, 2 Parsel sayılı, Şafak Sokak ve Kaplan sokağın kesiştiği köşede bulunan 620 m²alanlı boş arsadır. Taşınmazın alt yapısı tamamlanmamıştır. Yollar dahi açık durumda değildir. Ada etrafını çeviren yollardan sadace ana cadde konumundaki Aktopraklık Caddesi açık durumdadır. O da tarla yolu şeklinde açıktır. Diğer yollar açılmamıştır. Taşınmazın bulunduğu ada ve civarı da aynı konumdadır. Taşınmaz ve etrafı mevcutta tarla olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz 620 m² alanlı imarlı arsadır. Şehir imar planında, ayrık nizamda Taks:0,25 Kaks:0,75 olacak şekilde ayrık nizamda 3 katlı konut yapılaşmasına müsaadelidir. Ön bahçeden 5 yan bahçelerden 4’er metre çekmelidir. Plana göre kuzeyinde park alanı vardır. Yine yakın civarında ibadet yeri ve belediye hizmet alanı olarak ayrılmış alanlar vardır. Dikdörtgen şeklinde bir geometriye sahip düzenli imar parselidir. Köşebaşı parseldir. batıya doğru azalan meyillidir. Bölgede yapılaşma henüz başlamamıştır.
Kıymeti : 62.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcuttur.
1. Satış Günü : 27/09/2016 günü 10:40 – 10:50 arası
2. Satış Günü : 24/10/2016 günü 10:40 – 10:50 arası
Satış Yeri : Ankara Batı Adalet Sarayı Mezat Salonu Etimesgut/Ankara
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3569 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/08/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-412139) www.bik.gov.tr