15-4-2016-T.C MAMAK BELEDiYE BAŞKANLIĞINDAN-BASIN 303232

0
93

1- Belediyemiz sınırları içerisinde Küçük Kayaş Mahallesi’nde 38062 ada 10 parsel ve 38878 ada 28 parsellerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ”Açık Teklif Usulü” ile 26.04.2016 tarihinde Salı günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.
2- Arsaların konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
3-Arsaların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.
tablo4- İhaleye çıkarılan Arsalara ilişkin ihale Şartname ve ekleri 150.00 TL.(yüzelli) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.
5- Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.
6- İhaleye katılacak olanlar arsa ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 26.04.2016 Salı günü en geç saat 09:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.
7- Belediyemiz Encümeni arsalara ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. İLAN OLUNUR