Dosya No : 2016/122 Esas
Mahkememizden verilen 31/03/2016 tarih ve Esas:2016/122, Karar :2016/172 sayılı ilamla; Davanın kabulü ile, Ankara ili Çankaya ilçesi İlker mahallesi C:42 H:26 BSN:11 da nüfusa kayıtlı Çankaya-19/10/1994 doğumlu Hilal Karahan’ın Hilal olan isminin yanına Alaz isminin de eklenerek HİLAL ALAZ olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
İlan olunur. 11/04/2016