15-3-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI(276755)

0
159

Yenimahalle İlçesi İvedik Mahallesi tapulama 245, 246, 374, 1152 nolu parseller ile imarın 19495 ada 2 nolu parseline ilişkin hazırlatılan 84366 nolu parselasyon planı Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 10.03.2016 tarih ve 638/1211 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 3194 Sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca 15.03.2016 tarihi itibariyle “1” aylık süreyle askıya çıkarılmıştır.
ADA/PARSEL
Yenimahalle İlçesi İvedik Mahallesi tapulama 245, 246, 374, 1152 nolu parseller ile imarın 19495 ada 2 nolu parseli, İlgililere ilanen duyurulur.