ELMADAĞ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI İLAN LİSTESİ

SIRA NO VERGİ NUMARASI MÜKELLEFİN ADI,SOYADI
VE ÜNVANI ADRES İHBARNAME NO VERGİ/CEZANIN DÖNEMİ VERGİNİN
NEVİ CEZANIN
NEVİ VERGİ
MİKTARI CEZANIN MİKTARI
1- 2910802821 Denfe Petrol ve Pet. Nak. Ltd.Şti. Kayadibi Köyü Samsunyolu 55 Km. Elmadağ/ANKARA 20150902135020000002 2014/01-12 KA V/Z.CEZ. 19.046,60.- 28.569,90.-

Dairemiz mükelleflerine ait, yukarıda adı soyadı veya Unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.’nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları ve yahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Fadime DOĞAN Yenal KAPLAN Şerife AYAN Ahmet AKSU Emine IŞIK Sebahattin GÜNGÖR
Gelir Uzm. Gelir Uzm. V.H.K.İ. S.Şefi Müdür Yrd. Vergi Dairesi Müdür V.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-475699) www.bik.gov.tr