15-10-2016-SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI452796

0
79

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE
MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İlan metninde yer alan; 2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı:Milli Takım Mensubu 18.000 Kişinin Özel Sigorta Sistemine Göre Ferdi Kaza Sigorta Yapılması İçin Sigorta Poliçelerinin Düzenlenmesi hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
şeklinde değiştirilmiştir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 452796) www.bik.gov.tr