ESAS NO: 2015/491
Mahkememizden verilen 24/12/2015 tarih ve 2015/491 Esas 2015/555 Karar sayılı ilamı ile, Çorum ili, Laçin ilçesi, Narlı Köyü, Cilt: 162, Hane: 46 , BSN:8041119022910 TC kimlik numarasında nüfusa kayıtlı Salim ve Meryem kızı, 1996 doğumlu, Hüsniye Balcı’nın ön adının “ELİF” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE,
Karar verildiği ilan olunur. 05/01/2016