15-01-2015-T.C. ANKARA 11. İCRA DAİRESİ-BASIN 223820

0
69

2015/19190 ESAS
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının vc bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda (KDV’den muaf) alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 12/01/2016
1. İhale Tarihi : 04/03/2016 günü, saat 11:00 – 11:05 arası.
2. İhale Tarihi : 01/04/2016 günü, saat 11:00 – 11:05 arası.
İhale Yeri : Ankara Adliyesi 1 Nolu Mezat Salonu – Ankara Adliyesi MERKEZ / ANKARA
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 60.000,00 1 KDV’DEN MUAF 06 S 0001 Plakalı, 2005 Model, Chrysler marka 3 DC 5 tipli siyah renkte, muhtelif yerlerinde ezik ve çizikleri bulunan, sağ arka tamponunda darbesi olan, lastikleri inik otomobil.

Reklam