1/4/2016-İLANEN TEBLİGAT-(Basın-292271)

0
261

İLANEN TEBLİGAT
1- Tebliğ Çıkaran Merci : Ankara Valiliği İl Gıda,Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
2- Tebliğ Olunacak Firma Adı ve Adresi : Ertek Bitkisel Ürünler İlaç Kozmetik
Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.
Kültür Mah.Kızılırmak Cad.No:49/2
Çankaya/ANKARA
3- Tebliğ Olunacak Evrağın Özeti : Şahit Numune Hakkı
4- Tebliğin Konusu : Yukarıda adı ve adresi belirtilen işletme tarafından ürettirilen “Kibarlı Panax (Çoban Çökerten, Yulaf, Panax Gingseng Ekstresi) (PN:X0552, STT:12/2016)” adlı ürünün İzmir Gıda Kontrol Labaratuvar Müdürlüğünce yapılan analizleri sonucunda Türk Gıda Kodeksi’ne aykırı olduğu tespit edilmiştir. İşletmeye şahit numune hakkını kullanıp kullanmayacağı hususunda yazı yazılmış ancak adı geçen işletmeye yukarıda yazılı adresine tebligat yapılamaması ve başka bir adresinin de tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebligat yapılması gereği doğmuştur.
Bahse konu şahit numune hakkında yedi (7) gün içerisinde Çankaya İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulması gerekmekte olup; başvuru yapılmadığı takdirde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği işletme hakkında yasal işlem uygulanacaktır.
Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 52.maddesi uyarınca, bu ilanen tebligat son yayımlandığı tarihten itibaren onbeş (15) gün sonunda, tebligatın muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-292271) www.bik.gov.tr