14-7-2016-ANKARA ASLİYE 20. HUKUK MAHKEMESİNDEN384127

0
49

ANKARA ASLİYE 20. HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Esas No: 2016/154
Davacı Durak İpek tarafından davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan ad ve soyadı tashihi davasının yapılan yargılaması sonucunda:Yozgat ili, Yozgat Merkez ilçesi, Alemdar Köyü, Cilt:4, Hane:31, BSN:29’da nüfusa kayıtlı, Efe ve Zemzem’den olma, 03/02/1988 doğumlu, “29798451566” TC kimlik nolu davacının nüfustaki Durak olan adının iptali ile adının Cihat olarak nüfusa kaydına, mahkememizce 16/06/2016 tarihinde karar verilmiştir. İlan olunur. 11/07/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 384127) www.bik.gov.tr