14-7-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ385375

0
99

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE
ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞ’NDAN

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2016 tarih ve 1187 sayılı kararı ile onaylanan; Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mahallesi, 42898 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği; 1 ay (30 gün) süre ile Başkanlığımız panosunda askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 385375) www.bik.gov.tr