13-4-2016- T.C ANKARA 14.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ-BASIN 303564

0
102

ESAS NO. 2015/258 KARAR NO: 2015/276
Davanın Kabulüne, Sivas ili, İmranlı ilçesi, Yoncabayırı köyü, cilt no: 12, Hane no:3’de nüfusa kayıtlı bulunan Cemal ve Nadire’den olma Yoncabayırı 09.04.1960 d’lu T.C NO: 40114456904 Evin ÇİÇEK’in “EVİN” olan isminin iptali ile “ SEVE EVİN” olarak değiştirilmesine karar verildiği ilan olunur. 07/07/2015