T.C. ANKARA BATI KADASTRO MAHKEMESİ İ L A N

1953/1811-1956/652 Esas-Karar
Davacı Anakız Şahin tarafından davalılar Havva İlhan ve arkadaşları aleyhine mahkememize açılan kadastro tespitine itiraz davasının yargılaması sonunda,
Ankara ili Ayaş ilçesi Aktaş mevkii 1308 parsel sayılı taşınmaz 32 sehim itibar olunarak, Anakız’a ait 8.sehminden 2.sehminden çıplak mülkiyetinin sağ kalan eş Hasan Şahin adına, ve yine Anakız’a ait 8.sehimden 4.sehmininde intifağının da davacı Hasan Şahin’e aidiyetine, ve mütebaki hisselerininde ölü Anakız’ın kardeşleri, Havva, Yaşariye ve Mehmet’in evlatlarına ait olmak üzere 32 sehimden müteabaki kısmınında 10 sehminin Anakız’ın kardeşi Yaşariye ve Havva’ya ve 5’er den 10.sehimininde Anakız’ın kardeşi Mehmet’in çocukları Ali ile Fatma’ya ait olmak üzere tapuya tesciline karar verilmiştir.
Davacı Anakız Şahin Feruz köyünden Hasan Karısı, Feruz köyünden Anakız Şahin kocası Hasan Şahin, Mehmet kızı Fatma Yüksel Havva İlhan oğlu Hulusi İlhan, Yaşariye kızı Nazire Arınmış haklarında yapılan adres araştırmasında ölü oldukları ve mirasçılarının açık kimlik ve adres bilgilerinin bulunamaması nedeniyle, 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince mahkememiz kararının ilanen tebliği gerektiğinden adı geçen davacı ve davalıların mirasçılarının iş bu kararı 15 gün içerisinde temyiz edebilecekleri, aksi takdirde ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra kararın ilgililere tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.11/04/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-303293) www.bik.gov.tr