ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Çankaya İlçesi 982/22 ada/parsele ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2016 gün ve 1401 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişiklikleri ait pafta Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-476776) www.bik.gov.tr