ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2016 gün ve 420 sayılı kararıyla onaylanan Mamak ilçesi, Kızılca Sanayi Sitesi ve Çevresine ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-476769) www.bik.gov.tr