ALTINDAĞ BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden
Sakarya Mahallesi 2296 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,
Gülpınar Mahallesi 23733 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,
Müdürlüğümüz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-477658) www.bik.gov.tr