14-11-2015-T.C. ANKARA 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN – İLAN- (BASIN 180560)

0
100

ESAS NO : 2014/65 Esas
DAVACI : YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
DAVALI : ŞEFİKA KARABEL
1- İzmir Cad.Büyükhanlı Pasajı No: 20/10-11 Kızılay Çankaya/ANKARA
2- Mutlu Mah İmam Alim Sultan Cad No 191/8 Merkez Ankara
Davacı tarafından aleyhinize açılan itirazın iptali (Bankacılık işlemlerinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılmamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Ön inceleme duruşmu günü: 25/02/2016 günü saat: 09:30’da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı,
Ön inceleme duruşmasında sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği HMK’nun 139. maddesi uyarınca ilan tarihinden 7 gün sonra ilanen tebliğin yapılmış savılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.04/11/2015