14-11-2015-T.C ANKARA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ-(BASIN 180415)

0
91

ESAS NO : 2015/346 KARAR NO : 2015/358
Mahkememizce;
Davanın KABULÜNE, Hatay ili, Antakya ilçesi, Cumhuriyet mh. cilt 14, hane 294 de nüfusa kayıtlı Adnan ve Gülserin kızı. 29/06/1953 doğumlu, 26524825318 TC. numaralı, Ayşe İdil Arıbal’ın, Arıbal olan soyadının TURANİ olarak değiştirilmesine, karar verilmiş olup ilan olunur. 16/09/2015