14-1-2017-T.C. GÖLBAŞI/ANKARA 2. ASLİYE 528520

0
73

T.C. GÖLBAŞI/ANKARA 2. ASLİYE
HUKUK MAHKEMESİ İLAN
Sayı : 2016/316 Esas
1-Davacı Ankara ili Çankaya ilçesi Zafertepe mah/köy, Cilt 78, Hane 108 BSN 5’de nüfusa kayıtlı 15/07/1987 Çarşamba doğumlu, 58600361458 TC kimlik numaralı Bahtiyar Çınar’ın adının “Bahtiyar Zeynep” olarak değiştirilmesine ve bu şekilde nüfusa tesciline karar verilmiştir. İlan olunur 11/01/2017
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 528520) www.ilan.gov.tr