13-8-2016-T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN 411057

0
145

T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN
İ L A N

ESAS NO: 2016/430 Esas
Davacı ÇİĞDEMOĞLU İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından davalı S.S.ERGEZER KONUT YAPI KOOPERATİFİ aleyhine açılan İflas (İflasın Açılması) davası nedeniyle;
Açılan bu davanın yargılaması 09/11/2016 günü saat 11:00’a bırakılmıştır.
İ.İ.K.’nun İİK 177/son, 178/2 ve 166/2 maddeleri uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 04/08/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 411057) www.bik.gov.tr