13-8-2016-T.C. ANKARA 26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN409862

0
88

T.C. ANKARA 26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2016/328 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ANKARA – MAMAK
MEVKİİ : Derbent Mahallesi
PAFTA NO : –
ADA NO : 3018
PARSEL NO : 1
VASFI : Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ : –
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Arat, Ersoy Arat, Yeşim Arat, Nevin Kırmızıgül
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Ankara İli, Mamak İlçesi, Derbent Mahallesi, 3018 Ada, 1
Parsel sayılı taşınmazın tüm müştemilatıyla birlikte, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Encümeninin 01/08/2013 tarih ve 2077 sayılı kararı ile Mamak Kaymakamlığı tarafından
kamu yararı kararıyla kamulaştığı, ve taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile ödenecek
bedel karşılığında taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacı Ankara Büyükşehir Belediyesi
adına tapu tesciline karar verilmesi talep edilmiştir. Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2016/328 Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/07/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 409862) www.bik.gov.tr