13-7-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-BASIN 384300

0
112

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 gün ve 995 sayılı kararı ile onaylanan, Temapark Toplu Konut Alanına ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikleri Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.
İlanen ilgililere duyurulur.