13-7-2016-ANKARA 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN384189

0
100

ANKARA 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN
Mahkememizin 2016/166 Esas sayılı dosyasından verilen 09/05/2016 tarih ve 2016/221 sayılı karar gereğine, Kırıkkale İli, Delice İlçesi, Baraklı Mahallesi, Cilt No:16, Hane No:32, BSN: 132’de nüfusa kayıtlı 62362408450 T.C. Kimlik nolu Halil İbrahim ve Aysel’den olma 19/05/1982 doğumlu, Dursun Kılıç’ın Dursun olan isminin Serkan Dursun olarak düzeltilmesine, İlan olunur.11/07/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 384189) www.bik.gov.tr