13-6-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ357915

0
81

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 737 sayılı kararıyla onaylanan Doğukent-Kusunlar 50299 ada 2 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.
İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 357915) www.bik.gov.tr