13-6-2016-ANKARA 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN361127

0
87

ANKARA 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN

Mahkememizin 2016/80 Esas sayılı dosyasından verilen 11/04/2016 tarih ve 2016/169 sayılı karar gereğine, Nevşehir İli, Gülşehir İlçesi, Eskiyaylacık Köyü, Cilt No: 12, Hane No:54,BSN: 48’de nüfusa kayıtlı Mehmet Ali ve Leyla oğlu 18/12/2001 doğumlu Ali Gökay Doğru’nun anne adının Gülay, baba adının Alperen olarak düzeltilmesine, Aynı hane BSN: 35’te nüfusa kayıtlı 67315007650 T.C. Kimlik nolu Mehmet Ali ve Leyla oğlu, gerçek baba Alperen Doğru ile aynı hane BSN: 44’te nüfusa kayıtlı 67294008310 T.C. Kimlik nolu Mecdi ve Fadime kızı gerçek anne Gülay Doğru ile nüfus kayıtlarında aralarında bağ kurulmasına, İlan olunur.10/06/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 361127) www.bik.gov.tr