13-4-2016-T.C. ANKARA ONBİRİNCİ ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN-BASIN 303295

0
91

Dosya No : 2016/91 Esas
Mahkememizden verilen 31/03/2016 tarih ve Esas:2016/91, Karar :2016/171 sayılı ilamla; Ankara ili Çankaya ilçesi Kömürcü C:118 H:18 BSN:38 da nüfusa kayıtlı Yenimahalle-12.06.1999 doğumlu Hasan ve Fadime kızı Rahime Tunç’un, Rahime olan isminin SUDE RAHİME olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. İlan olunur. 11/04/2016