13-4-2016-GÖLBAŞI(ANKARA) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN-BASIN 303546

0
163

ESAS NO : 2016/103 Esas KARAR NO : 2016/172
Davacı İLAYDA MELİSSA AYKUT aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Adın İptali İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;
1-Davanın KABULÜNE,
Tunceli ili Çemişgezek ilçesi Menderese köyü Cilt no:5, Hane no: 7 BSN no: 37 Mehmet Vahit ve Binnur kızı 1995 Şişli doğumlu İlayda Melissa AYKUT’un İlayda Melissa olan isminin ‘Melissa’ olarak değiştirilerek nüfusa tesciline,
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/04/2016