13-4-2016-ANKARA 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE-BASIN 303542

0
77

Esas No: 2015/254 , Karar No:2015/310
Davacının talebini içeren davanın KABULÜ İLE, Siirt ili Eruh ilçesi Yanıkses köyü cilt no:86 hane no:4’de nüfusa kayıtlı bulanan Zübeyir oğlu Evin’den olma 01/01/1991 d.lu 40075458238 T.C.nolu Dersim Şiar Aydar’ın “DERSİM ŞİAR” olan isminin “DERSİM SİYAR” olarak, “AYDAR” olan soyisminin “AVDAR” olarak TASHİHİNE, karar verilmiştir.