13-12-2016 (DHMİ) DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
KONU: ESENBOĞA HANGAR MAHALLİ İHALE İLANI
1. Esenboğa Havalimanı 6 nolu apron bölgesinde bulunan 7 nolu 1500 m2’lik arazi hangar yapılmak üzere KDV hariç aylık m2’si 10.60 TL. (OnTürkLirasıaltmışkuruş ) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 5 yıl müddetle kiraya verilecektir.

2. Söz konusu mahalle ait sözleşme ve ihaleye katılma şartları DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığından veya Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünden KDV dahil 100.-TL (YüzTürkLirası) karşılığında temin edilebilir.

3. İhaleye katılmak isteyenler 30.000 TL (OtuzbinTürkLirası) geçici teminat vereceklerdir.

4. Kiralanacak mahalle talip olanlar 23/12/2016 günü saat 14:00’e kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp Esenboğa Havalimanı Evrak Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5. İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya saatinde getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

6. Söz konusu mahal ile ilgili olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler geçersizdir.

7. İhale 23/12/2016 günü saat 14:30’da Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünde yapılacaktır.

8. İdaremiz yapılan bu ihalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

KONYA YOLU NO:32 06330 ETİLER/ANKARA
TEL: (312) 212 39 70 FAX: (312) 212 54 22