ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
İlçesi Bahçelievler mahallesi 6820/29 ada/parsellere ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2016 gün ve 2359 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait pafta Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.
İlanen ilgililere duyurulur.