13-12-2016 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

0
63

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2016 gün ve 2394 sayılı kararı ile onaylanan, Yenimahalle İlçesi, Çevre Yolu Anadolu Bulvarı Kavşağı güney kısmında U dönüş projesi ve 44668 ada 10 sayılı parsele giriş için yan yol düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı İlanen ilgililere duyurulur.