13-11-2015-ANKARA ASLİYE 12. TİCARET MAHKEMESİ’NDEN(179106)

0
420

ESAS NO: 2015/682
Davacı İnci Hayat Jeotermal Sağlık Tur. İnş. Yat. Eml. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından hasımsız olarak açılan İflasın Ertelenmesine ilişkin istem içerir davanın yapılan açık yargılaması sırasında verilen arar kararı uyarınca;
Davanın duruşması 25.11.2015 günü saat 11.10’a atılıdır. İlgililerin ve diğer alacaklıların ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde davaya müdahale veya itiraz edip, borçluların borca batık olduğunu ve iyileştirme projesine itiraz ederek mahkemeden talebin reddini isteyebilecekleri, aksi halde yokluklarında yargılamaya devam olunacağı, yokluklarında karar verileceği İİK’nun 181. maddesi aracılığıyla İİK’nun 166. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.