13-11-2015-ANKARA 8.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN(179525)

0
188

ESAS: 2015/432 KARAR: 2015/419
Davacı Ali Murat ALKİN tarafından davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine açmış olduğu Soyadı Tashihi davası sonunda;Ankara ili Çankaya ilçesi Kültür Mah/ köy cilt: 55 hane: 297 BSN: 4 de nüfusa kayıtlı Kemal ve Merziye’ den olma 07/10/1967 doğ. davacının nüfustaki Alkin olan soyadının Alkın olarak düzeltilmesine, karar verilmiş olup ilanen duyurulur.