13-10-2016 T.C. ANKARA 10. İCRA DAİRESİ’NDEN BASIN 449077

0
60

2015/142 TLMT.
Taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Ankara ili, Keçiören ilçesi, Kuşcağız Mahallesi 30895/1 ada/parseli teşkil eden 1100,00 m2. yüzölçümlü arsa üzerinde kain 45/1100 arsa paylı, 1. bodrum kat, 4 nolu mesken vasıflı bağımsız bölüm satılacaktır.
Adresi: Kuşcağız Mah. 388. sk. Sevgi Apt. No: 7/4 Keçiören/ANKARA’dır. Taşınmazın bulunduğu bina: 2 bodrum, zemin ve 3 normal kattan oluşmaktadır. Binada toplam 22 adet mesken nitelikli bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın açık otoparkı mevcut olup bina asansörlüdür. Her türlü belediye hizmetinden yararlanmaktadır. Satışı yapılacak daire: Binanın 1. bodrum katında bulunmakta, antre, koridor, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 1 balkondan oluşmaktadır. Doğalgaz kombi sistemiyle ısıtılmaktadır. Ön ve yan olmak üzere 2 cephelidir. 1,50 m2.lik balkonla birlikte net kullanım alanı 82,00 m2.dir. Taşınmaza ait ayrıntılı bilirkişi raporu dosyada mevcuttur.
Kıymeti : 130.000,00 TL. KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 25/11/2016 günü 10:20 – 10:30 arası
2. Satış Günü : 23/12/2016 günü 10:20 – 10:30 arası
Satış Yeri : Ankara Adliyesi 3 Nolu Mezat Salonu -Sıhhiye / ANKARA
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/142 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/10/2016