13-1-2016-ANKARA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI(217879)

0
308

ANKARA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI (217879)
A) EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇLAR
SIRA NO DOSYA NO MARKASI TİPİ CİNSİ PLAKA NO MODELİ TAHMİNİ BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNAT TL İHALE TARİHİ İHALE SAATİ BULUNDUĞU YER
1 2015/1038 Temsa TC 2 Dıamond Otobüs 06 AP 3924 2006 42.000,00 12.600,00 20/01/2016 09:30 Susuzköy Depo İdare Amirliği
2 2015/866 Toyota Corolla 1.6 Otomobil 06 EG 797 1998 13.000,00 3.900,00 20/01/2016 09:40 Susuzköy Depo İdare Amirliği
3 2015/871 Fiat Tipo Otomobil 06 KJV 11 1998 10.000,00 3.000,00 20/01/2016 09:50 Susuzköy Depo İdare Amirliği
4 2015/981 Ford Transit T 12 Minibüs 06 AV 7854 1994 8.000,00 2.400,00 20/01/2016 10:00 Susuzköy Depo İdare Amirliği
5 2015/859 Ford Escort Otomobil 06 BE 029 1998 10.000,00 3.000,00 20/01/2016 10:10 Susuzköy Depo İdare Amirliği
6 2014/1628 Fiat Palio 178 Otomobil
(ağır hasarlı-pert) 06 DB 8457 2010 8.000,00 2.400,00 20/01/2016 10:20 Susuzköy Depo İdare Amirliği
7 2015/874 Renault Broadway Otomobil 06 KKT 96 1998 10.000,00 3.000,00 20/01/2016 10:30 Susuzköy Depo İdare Amirliği
8 2015/878 Suzuki SK 410 Kamyonet 06 VLY 01 1996 9.000,00 2.700,00 20/01/2016 10:40 Susuzköy Depo İdare Amirliği
9 2015/856 Renault Megane II 1.6 Otomobil 06 AE 9675 2004 17.000,00 5.100,00 20/01/2016 10:50 Susuzköy Depo İdare Amirliği
10 2015/780 Ford Transit Minibüs 06 TYT 68 1995 8.500,00 2.550,00 20/01/2016 11:00 Susuzköy Depo İdare Amirliği
11 2015/886 Opel Frontera X22XE Otomobil 06 ZDD 08 1997 12.000,00 3.600,00 20/01/2016 11:10 Susuzköy Depo İdare Amirliği
12 2015/899 Ford Escort Statıon Otomobil 06 BE 024 1998 10.000,00 3.000,00 20/01/2016 11:20 Susuzköy Depo İdare Amirliği
13 2015/1075 Isuzu NPR Kamyon 06 ALE 28 1990 9.000,00 2.700,00 20/01/2016 11:30 Susuzköy Depo İdare Amirliği
14 2015/857 Opel Vectra Otomobil 06 BC 074 1998 13.000,00 3.900,00 20/01/2016 11:40 Susuzköy Depo İdare Amirliği
15 2015/887 Tofaş-Fiat Doğan SLX Otomobil 06 ZLV 42 1998 10.000,00 3.000,00 20/01/2016 11:50 Susuzköy Depo İdare Amirliği
16 2015/777 Iveco 35.90 Kamyonet 06 FSP 97 1992 9.000,00 2.700,00 20/01/2016 13:40 Batıkent Atestaş Otoparkı
17 2015/900 Toyota Corolla 1.6 GLİ Otomobil 06 BF 477 1998 13.000,00 3.900,00 20/01/2016 13:50 Susuzköy Depo İdare Amirliği
18 2015/893 Renault Broadway 1.4 Otomobil 07 CAD 17 1998 10.000,00 3.000,00 20/01/2016 14:00 Susuzköy Depo İdare Amirliği
19 2015/868 Opel Frontera X22XE Otomobil 06 KJB 02 1998 13.000,00 3.900,00 20/01/2016 14:10 Susuzköy Depo İdare Amirliği
20 2015/1086 Iveco Otoyol M 23 Otobüs 06 NJ 332 2000 13.000,00 3.900,00 20/01/2016 14:20 Susuzköy Depo İdare Amirliği
21 2015/870 Fiat Tipo 1.6 Otomobil 06 KJV 05 1998 10.000,00 3.000,00 20/01/2016 14:30 Susuzköy Depo İdare Amirliği
22 2015/869 Toyota Camry MCV 20L Otomobil 06 KJU 89 1998 11.000,00 3.300,00 20/01/2016 14:40 Susuzköy Depo İdare Amirliği
23 2015/894 Ford Escort Sports Otomobil 25 AV 418 1998 10.000,00 3.000,00 20/01/2016 14:50 Susuzköy Depo İdare Amirliği
24 2015/898 Renault R 1179 TX Otomobil 47 DK 648 2000 10.000,00 3.000,00 20/01/2016 15:00 Susuzköy Depo İdare Amirliği
25 2015/776 Renault Fluence 1.5 DCİ Otomobil
(ağır hasarlı-pert) 06 DS 8325 2012 18.000,00 5.400,00 20/01/2016 15:10 Susuzköy Depo İdare Amirliği
26 2015/858 Opel GLS X20EVNB Otomobil 06 BC 077 1998 13.000,00 3.900,00 20/01/2016 15:20 Susuzköy Depo İdare Amirliği
27 2015/881 Toyota Corolla 1.6 GLİ Otomobil 06 VPZ 48 1996 12.000,00 3.600,00 20/01/2016 15:30 Susuzköy Depo İdare Amirliği
28 2015/883 BMC Belde 220.17 Otobüs 06 YEV 57 1997 11.000,00 3.300,00 20/01/2016 15:40 Susuzköy Depo İdare Amirliği
B) ÇEŞİTLİ TAŞINIR MALLAR
SIRA NO DOSYA NO CİNSİ MİKTARI TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ BULUNDUĞU YER
1 2015/1322 Balyalı Atık Kağıt 500 Ton (500.000 kg) 125.000,00 37.500,00 20/01/2016 13:30 Devlet Arşivleri Ergazi Tesisleri
C) HURDA ARAÇLAR
SIRA NO DOSYA NO MARKASI TİPİ CİNSİ PLAKA NO MODELİ TAHMİNİ BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNAT TL İHALE TARİHİ İHALE SAATİ BULUNDUĞU YER
1 2009/558 Ford Transit Minibüs 06 K 3404 1975 750,00 225,00 20/01/2016 15:45 Susuzköy Depo İdare Amirliği

1- Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen taşınır malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedeller üzerinden Anıt Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon huzurunda Mithatpaşa Caddesi No: 9 Kızılay/ANKARA adresinde bulunan Ankara Defterdarlığı ihale salonunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat yatırmaları (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen, teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3- İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü Taşınır Satışları ve Tasfiye Servisinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir. Satışa konu taşınır mal ilanda belirtilen mahalde görülebilir.

13-1-2016-ANKARA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI(217879)