Büyükşehir ’nin 14.12.2015 gün ve 2519 sayılı kararı ile onaylanan; Elmadağ İlçesi, Kayadibi Mahallesi 496 ada 1 ve 2 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...