Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2015 gün ve 2628 sayılı kararı ile onaylanan, Yenimahalle İlçesi, Çamlıca Mahallesi 13655 ada 2 sayılı ait 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri, Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.  İlanen ilgililere duyurulur.