ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BAŞKENT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ

Aşağıda adı soyadı ve unvanı yazılı mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile adlarına düzenlenen Vergi Ceza İhbarnamelerinin tebliği mümkün olmamıştır. İlan yazımızın askıyı çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ilan tarihinden başlayarak muhataplarının bir ay içerisinde BAŞKENT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine müracaat yapamamış veya adreslerini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 432458) www.bik.gov.tr