TC ANKARA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2016/147 KARAR NO: 2016/249
Mahkememizce davanın KABULÜ ile İle, Erzurum ili, Köprüköy ilçesi, Buğdaylı Köyü cilt no. 26, hane no.16, BSN. 29’da nüfusa kayıtlı 39196266440 T.C kimlik numarası ile nüfusa kayıtlı, Emin ve Nurcan kızı, 22/05/2010 dlu. İkla Ağkurt’un “İKLA” olan adının iptali ile adının “İKRA” olarak NÜFUSA TASHİHEN TESCİLİNE karar verilmiş olup ilan olunur.20/07/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 409858) www.bik.gov.tr