12-12-2015-Kazan Asliye Hukuk Mahkemesi(174448)

0
66

Esas No : 2014/359 Karar No : 2015/191
Kazan Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/06/2015 tarih ve 2014/359 Esas, 2015/191 Karar sayılı ilamında; Davanın KABULÜNE; Çankırı İli, Çerkeş İlçesi, Türbaşı Köyü cilt No: 50, hane No: 52, BSN : 51 ‘da nüfusa kayıtlı, Salih ve Yeter oğlu, Yenimahalle 18/06/2006 doğumlu, 10118022948 T.C. kimlik nolu küçük SERHAT ŞABAN TUNÇ’un “SERHAT ŞABAN” olan isminin “SERHAT” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE karar verilmiştir. Keyfiyeti ilan olunur . 09/10/2015