T.C. ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN
2016/338 Esas 02/11/2016
Davacı , ABBAS KARA ile Davalı , NÜFUS İDARESİ. arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Kayabaşı Mah/Köy C:1 H:179 BSN:54’de nüfusuna kayıtlı Abbas ve Zeliha’dan olma 29/12/2003 doğumlu küçüğün (TCNO:12538202542) nüfustaki Fetullah olan adının Emrullah olarak düzeltilmesine karar verilmiştir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 470116) www.bik.gov.tr