12-11-2015-T.C. ANKARA 1.İCRA(178367)

0
347

2015/12574 ESAS
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV, %05,69 oranında Damga Vergisinin ve teslim masraflarının alıcıya ait olacağı, satışa iştirak edeceklerin tespit olunan muammen bedelin % 20 si oranında nakit teminat veya milli bir bankanın kesin, süresiz teminat mektubunu ibraz etmelerinin şart olduğu, satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 08/11/2015
1. İhale Tarihi: 11/12/2015 günü, saat 10:15 -10:20 arası.
2. İhale Tarihi:08/01/2016 günü, saat 10:15 -10:20 arası.
İhale Yeri: YEDİEMİN (ORHAN AYHAN) EMANET DEPOSU – Yuva Köyü Yolu 8. Km Çevre Yolu Kavşağı Ostim / ANKARA
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 10.000,00 1 %18 1 Adet Makina RTG SEÇMAK Kaynak makinası rengi turuncu ve gri PVC Alimunyum işleme makinası çift kafa
2 10.000,00 1 %18 1 Adet Makina RTG SEÇMAK kaynak makinası rengi turuncu gri PVC Alimunyum işleme makinası çift kafa
3 5.000,00 1 %18 1 Adet Makina RTG SEÇMAK kol açma makinası turuncu ve gri renk alimunyum işleme makinası 1 kafalı küçük
4 20.000,00 1 %18 1 Adet Makina RTG SEÇMAK bilgisayarlı kesim makinası 2 tane kafalı bıçak kafası uzun