Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilecektir. Kiraya verilecek yerlerin yıllık tahmini kira bedeli, geçici teminat tutarı, kira süresi, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
YILLIK TAH. GEÇİCİ KİRA İHALE İHALE
KİRALIK YERLER: KULLANIM AMACI: KİRA BEDELİ TEMİNAT SÜRESİ TARİHİ SAATİ
1- İstasyon Mah. 48054 ada 1 parsel üzeri (Mevlana Kül.Mrk.içi) 3 adet Düğün Salonu 285.360,00.-TL 8.560,80.-TL 3 YIL 24.11.2015 14 : 00
2- Bahçekapı Mah. 19564-47115 adalar arası park alanı Açık Çay Bahçesi Yeri 13.800,00.-TL 414,00.-TL 3 YIL 24.11.2015 14 : 10
3- İstasyon Mah. 8657/8-47596/1 adalar arası park alanı Açık Çay Bahçesi Yeri 12.600,00.-TL 378,00.-TL 3 YIL 24.11.2015 14 : 20
4- Tunahan Mah. 46506-46508 adalar arası yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 15.060,00.-TL 451,80.-TL 3 YIL 24.11.2015 14 : 30
5- Yapracık Mah. 62765-62768 adalar arası yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 8.160,00.-TL 244,80.-TL 3 YIL 24.11.2015 14 : 40
6- Göksu Mah. 46454-46455 adalar arası yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 12.900,00.-TL 387,00.-TL 3 YIL 24.11.2015 14 : 50
7- Bahçekapı Mah. 19564-47115 adalar arası park alanı Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 12.000,00.-TL 360,00.-TL 3 YIL 24.11.2015 15 : 00

1-İhale 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 24.11.2015 tarihinde yapılacaktır.
2-İhale 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası-Encümen toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3-İhaleye çıkarılan yere ait şartname çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir.
4-İhaleye katılacak istekliler; Geçici teminatlarını en geç ihale gününden 1 gün önce saat 16.00’ya kadar Belediyemiz veznesine nakit olarak ödeyebileceği gibi,
Maliye Bakanlığı’nca belirlenen bankaların verecekleri limit içi süresiz teminat mektupları ya da Devlet tahvilleri ve Hazine Kefaletine haiz Tahvillerden herhangi birini teminat olarak verilebilir.
5-İhaleye katılacak Tüzel kişilerin; noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, tebligat adres beyanları ve oda sicil kayıt belgesini ihaleden önce ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
6-İhaleye katılacak Gerçek kişilerin ikametgâhlarını kanıtlayıcı belge ile T.C. Kimlik numarasını gösterir belgelerini ihaleden önce ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
7-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLANEN DUYURULUR