12-11-2015-ANKARA İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN(178382)

0
108

DOSYA NO: 2011/9
Müflis Turan İnşaat Turizm İşletmecilik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. hakkındaki iflas tasfiye işleminde: sini cetvelinin ilanından sonra masaya geç kayıt yaptıran 413-421 arası numarada kayıtlı alacaklarla ilgili olarak tahkik ve tetkik işlemleri bitirilmiş, İc.İf.K.nun 206. ve 207.maddeleri gereğince düzenlenen 2.ek sıra cetveline ilişkin kararlar incelemeye hazırdır. Alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların (15) gün İçerisinde İflasa karar verilen yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesinde dava yoluyla ileri sürülebileceği: yalnız sıraya ilişkin itirazların ise (7) gün içerisinde şikayet yoluyla ileri sürülebileceği İc.İf.K.nun. 166,232.234 ve 235 maddeleri gereğince tebliğ ve İlan olunur. 10/11/2015